Actueel nieuws

Succesvolle indonesische middag voour ouderen in Uithoorn met o.a. Wieteke van Dort

09-08 Vita- Amstelland  en Ouderenfonds, werken samen voor ouderen. De vakantieperiode is aangebroken en veel gezinnen zijn op vakantie en voor de ouderen wordt het dan stiller. De … lees verder ›

Mooie middag bij de ontmoetingsgroep Amstelveen en detacheringsbureau Samenvijf …

09-08 "Een spelletje spelen? Jongeman, ik vind het veel leuker om gezellig met je te praten"." Niet iedere deelnemer van  de Ontmoetingsgroep Amstelveen  had zin in … lees verder ›

In de zomerperiode vervallen een aantal spreekuren en activiteiten

08-08 Tijdens de zomerperiode vervallen een aantal spreekuren en activiteiten. Kijk hieronder -alvorens u vertrekt of het doorgaat. Op woensdag 9 en woensdag 16 augustus gaat het … lees verder ›

Training Omgaan met Geld

07-08 Vita Amstelland start op dinsdag 3 oktober a.s. met de training Omgaan met geld. Heeft u moeite om rond te komen of wilt u beter zicht krijgen op uw financiën dan kunt u meedoen … lees verder ›

Succesvolle Bakfietsactie Vita Amstelland & Amstelveenvoorelkaar

27-07 Vita Amstelland en Amstelveenvoorelkaar waren afgelopen vrijdag 21 juli met de bakfiets op diverse plekken in Amstelveen te vinden! Ze maakten een praatje met veel bewoners over de … lees verder ›

In het Zomerscala pakket van Middenhof: sportieve dinsdagmorgen!

26-07 Na het genot van een kopje koffie, soesjes en tompoesjes, konden de deelnemers aan de slag bij een sportief circuit Bij Wijksteunpunt Middenhof. De deelnemers konden kiezen waar … lees verder ›

Bezoek Ontmoetingsgroepen Amstelveen naar Cure Park Amsterdamse Bos

18-07 Vrijdag 14 juli gingen we met alle deelnemers van de ontmoetingsgroepen op uitnodiging van Elena Nabatova en raadslid van Burgerbelangen naar CurePark in het Amsterdamse bos, … lees verder ›

Cursussen en activiteiten in een nieuwe cursuskrant!

11-07 De nieuwe cursuskrant is uit, met alle cursussen en workshops. De krant is te vinden bij de wijkcentra, wijksteunpunten, bibliotheken, gemeentehuis en andere openbare gebouwen. Naast … lees verder ›

Financieel Café Amstelveen bestaat 1 jaar

10-07 Soms lijkt het invullen van een formulier op het beklimmen van een berg. Wanneer je onderaan staat, denk je dat het je niet zal lukken om boven te komen. Met een beetje hulp lukt het … lees verder ›

Wijksteunpunt Dignahof zomeractiviteiten

28-06 Dignahof heeft een programma met leuke zomeractiviteiten samengesteld. U bent van harte welkom om mee te doen! U dienst zich wel in te schrijven, er is voor de zomeractiviteiten een … lees verder ›

Een geslaagde Kastanjemarkt

21-06 Afgelopen zaterdag werd voor de 3e keer de Kastanjemarkt gehouden. Deze keer was de markt bestemd voor alle bewoners en geintreseerden van alle leeftijden. Naast diverse kramen met … lees verder ›

Optreden Memorykoor Middenhof

19-06 Vrijdag 9 juni 2017 verzorgde Memorykoor Middenhof onder leiding van dirigent Co Dop een optreden voor de bezoekers uit de wijk en de ontmoetingsgroepen van Middenhof. Het werd een … lees verder ›

Jubileumconcert Amstelveen Senioren Kamerorkest

18-05 Het Amstelveens Seniorenkamer Orkest viert op 21 mei in de Titus Brandsmakerk haar 40 jaar bestaan met een concert. Het orkest is in1977 ontstaan op initiatief van Amstelveense … lees verder ›

Kookworkshop Tapas

18-05 De workshop Tijdens deze kookworkshop TAPAS gerechten gaat u met een groep enthousiaste deelnemers en een professionele kok samen aan de slag in de keuken en na het koken  wordt … lees verder ›

Wandelproject van Rode Kruis, Vita-Amstelland

18-05 Het wandelproject van Rode Kruis Amstelveen en Vita-Amstelland  is  weer van start gegaan. Voor oudere Amstelveners die niet goed kunnen zien, lopen of zich buitenhuis om … lees verder ›

Jeu de Boules in De Luwte voor alle leeftijden

Cursus Werken met een iPad

09-05 Bij deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: -bediening van de iPad -verbinding maken met WI-FI en netwerk -surfen en mailen -apps voor allerlei toepassingen … lees verder ›

Jubileumconcert Amstelveen Senioren Kamerorkest

09-05 Het Amstelveens Seniorenkamer Orkest viert op 21 mei in de Titus Brandsmakerk haar 40 jaar bestaan met een concert. Het orkest is in1977 ontstaan op initiatief van Amstelveense … lees verder ›

Buren Bankras Kostverloren ontmoeten elkaar aan tafel

09-05 Vrijdag 12 mei is het feest in de wijk Bankras Kostverloren! Vanaf 17:15 uur worden de bewoners uitgenodigd om hun kookkunsten te delen met buurt tijdens de Buurtproeverij op het … lees verder ›

Samen kunst creëren op het Stadsplein

13-04 Mensen maken Amstelveen Op zaterdag 17 juni vindt op het Stadsplein een uniek evenement plaats. Onder leiding van kunstenares Stephanie Rhode kan jong en oud meewerken aan een … lees verder ›

Zilveronline

12-04 Zilveronline (werken met een iPad) is een programma waarmee ouderen leren om te gaan met een iPad, maar het is meer dan alleen een cursus voor de iPad. Het is de introductie van een … lees verder ›

Wijkcentrum Bolder feestelijk geopend

12-04 Onder het toeziend oog van 150 betrokkenen hebben Jeroen Brandes, wethouder welzijn, en Henk Bleekemolen, de voorzitter van wijkkoepel Groenelaan, vrijdag 7 april het vernieuwde … lees verder ›

Wijkplatform Westwijk en Bewonersinitiatiefgroep voortaan Samen Verder

06-03 Vertegenwoordigers van ons Wijkplatform en de Bewonersinitiatief groep-  in Westwijk gaan de handen in- een slaan. Door gezamenlijk op te trekken in één platform … lees verder ›

privacy, klachten en gedragscode over vertrouwelijke hulpverlening

U kunt rekenen op vertrouwelijke hulpverlening.
U heeft een eerste contact gehad met een medewerker van onze instelling. Wij weten dat mensen soms opzien tegen zo’n contact. U weet immers niet wie u tegenover u heeft. U komt om te praten over soms heel persoonlijke problemen; problemen waarvan u niet wilt dat iedereen die te weten komt. Het is daarom voor u heel belangrijk om te weten dat elke medewerker een beroepsgeheim ofwel zwijgplicht heeft.

Gegevensregistratie
De medewerker noteert een aantal gegevens over u en over de gesprekken en bewaart deze in een dossier. Dit is van belang als geheugensteuntje voor de medewerker. Wij gaan er vanuit dat u, door Vita welzijn en advies in te schakelen, hiermee toestemming verleent om deze gegevens vast te leggen.

De belangrijkste reden waarom wij gegevens van u vragen en vastleggen, is dat wij die gegevens nodig hebben om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bovendien hebben we de informatie nodig om na te gaan of onze werkwijze goed aansluit op de vragen naar hulpverlening, en om aan de gemeente of andere opdrachtgever, die ons werk betaalt, te kunnen verantwoorden waaraan dat geld wordt besteed. In het laatste geval worden de gegevens ‘geanonimiseerd en getotaliseerd’. Dit betekent dat het gaat om de gegevens van alle cliënten samen, zonder naam en adres. Zo kan niet meer worden gezien om wie het gaat.

Uw rechten
U geeft persoonlijke informatie aan degene die u helpt. In onze instelling gelden de volgende regels:
• u heeft het recht te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom;
• u mag aan de medewerker met wie u contact heeft vragen uw dossier in te zien; dan wordt uiterlijk binnen 4 weken hiervoor een afspraak met u gemaakt; als u vindt dat er foutieve gegevens in vermeld staan, hebt u het recht te vragen om die te veranderen;
• diegene aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot geheimhouding verplicht;
• binnen Vita welzijn en advies mag slechts een beperkt aantal personen uw gegevens inzien; alleen diegenen voor wie dat vanwege hun functie, nodig is;
• soms is het wenselijk dat (een deel van) de door u gegeven informatie wordt uitgewisseld met personen buiten de instelling, bijvoorbeeld de huisarts; dit gebeurt echter alléén wanneer u daar van tevoren toestemming voor geeft;
• alle gegevens worden zorgvuldig opgeborgen, zodat niemand deze kan inzien die daar niet het recht toe heeft; uw gegevens worden volgens wettelijk vastgestelde termijnen bewaard en vernietigd.
• Medewerkers mogen niet zonder uw toestemming geluids- of beeldopnamen maken van een hulpverleningsgesprek. Andersom staan wij ook niet toe dat u zonder toestemming geluids- of beeldopnamen maakt van gesprekken.

Privacy-reglement
In het privacy-reglement zijn uw rechten en plichten uitgebreider vastgelegd dan in deze folder. De volledige versie van het reglement kunt u hieronder openen.
In dat reglement staat ook dat, als u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen, u daartegen bezwaar kunt aantekenen.

Voorwaarden voor hulpverlening
Resultaten van de hulpverlening hangen samen met de mogelijke inzet van zowel de hulpverlener als uzelf. U mag van de hulpverlener een maximale inspanning verwachten. Uiteraard werkt het alleen als u bereid en in staat bent de gemaakte afspraken na te komen.

Gedragscode
Wij gaan ervan uit dat cliënten en medewerkers wederzijds op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Vita tolereert geen bedreigingen in welke vorm dan ook, noch schending van privacy of vernieling van eigendommen, noch van medewerkers, noch van cliënten. Dit kan een reden zijn om de hulpverlening te stoppen en zo nodig melding te doen bij de politie. De regels voor de omgang tussen medewerkers en cliënten zijn vastgelegd in een gedragscode die u kunt opvragen bij Vita of inzien op de website van Vita.

Klachten
Indien u niet tevreden bent over de dienstverlening van Vita, dan vernemen we dit graag van u. U kunt u uw bezwaar bespreken met één van onze medewerkers. Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. U kunt daarvoor onderstaand formulier downloaden en mailen naar kwaliteit@vita-amstelland.nl of sturen naar:

Vita Amstelland
t.a.v. stafmedewerker kwaliteit
Dr. Willem Dreesweg 2
1185 VB Amstelveen

Na ontvangst van de schriftelijke klacht, neemt, afhankelijk van de aard van de klacht, een teamleider of de directeur contact met u op. Daarbij wordt deze klachtenregeling gehanteerd. U wordt uitgenodigd voor een gesprek binnen twee weken. Doel hiervan is een oplossing proberen te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen. Lukt dat niet, dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie (Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland, Secretariaat: Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem).

Deze is ingesteld door de bestuurder van de instelling. Zij vormt zich een oordeel over uw klacht en geeft binnen twee maanden een advies aan de bestuurder.
De bestuurder bepaalt zijn standpunt aan de hand van dit advies en u wordt binnen een maand op de hoogte gebracht.