voor volwassenen

Iedereen heeft wel eens problemen, een moeilijke periode in het leven. Vaak kun je die zelf oplossen, maar soms lijken problemen zo groot, dat je hulp van anderen nodig hebt. Maar van wie? Aankloppen bij vrienden, familie of bekenden is niet altijd makkelijk. Soms is het beter om problemen met een buitenstaander te bespreken. Het is dan goed om te weten dat je bij het algemeen maatschappelijk werk gratis terecht kunt voor hulp en advies. Een verwijzing is niet nodig. Het algemeen maatschappelijk werk is er voor iedereen.

Wat doet het algemeen maatschappelijk werk? Eerst luisteren we naar uw verhaal. Dan bespreken we wat u kunt doen om uit uw problemen te komen, om u beter te voelen, of hoe u dingen anders kunt doen. Zoals na een overlijden in uw omgeving of als u uw werk kwijtraakt. Wij kunnen u helpen als u twijfelt over grote stappen in het leven. Scheiden of niet? Doorgaan met uw baan of iets heel anders gaan doen? Wij kunnen dat niet voor u beslissen. Wel kunnen wij u helpen een besluit te nemen dat bij u past en waar u zich goed bij voelt.
 
Hoe werkt Vita algemeen maatschappelijk werk? Soms krijgt u advies, soms wordt gewerkt met opdrachten om nieuw gedrag te oefenen. Vaak praat u alleen met een maatschappelijk werker, maar u kunt ook deelnemen aan een groep waarin mensen zitten met eenzelfde soort probleem. U werkt dan onder begeleiding van een maatschappelijk werker, samen met anderen aan verandering. Het uitwisselen van ervaringen werkt vaak verhelderend. Ook kan een maatschappelijk werker met u bespreken welke andere, meer gespecialiseerde hulpverleners u verder kunnen helpen. Als het nodig is bemiddelt de maatschappelijk werker ook in uw contacten met instanties.
 
Hoe gaat het als ik me aanmeld? Als u zich aanmeldt, telefonisch of tijdens het spreekuur, stellen wij u een aantal vragen om helder te krijgen waarmee wij u kunnen helpen. Wellicht bent u al geholpen met een contact, bijvoorbeeld voor informatie, advies, een doorverwijzing of het invullen van formulieren. Als blijkt dat er meer gesprekken nodig zijn, nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Wij gaan dan uitgebreid na wat uw probleem is. Dat doen we aan de hand van vragen over uzelf, uw achtergrond, uw actuele leefsituatie en uw ideeën over wat er moet gebeuren. Wij bespreken uw hulpvraag in ons team en ontwikkelen een plan
voor de hulpverlening. Dat spreken we met u door, zodat er overeenstemming bestaat over waar aandacht aan besteed moet worden. We streven ernaar u in vijf tot tien gesprekken voldoende op weg te helpen, zodat u op eigen kracht verder kunt.
 
Vertrouwelijk In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Het is belangrijk dat u weet dat wij zorgvuldig en discreet met deze vertrouwelijke gegevens omgaan. Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen te voldoen. Toch is het mogelijk dat u klachten heeft. Bij uw eerste gesprek ontvangt u de folder 'Over privacy en klachten'.
 
Kosten?
Het algemeen maatschappelijk werk wordt gefinancierd door de gemeenten en is voor de inwoners kosteloos beschikbaar. Alleen voor groepswerk wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.
 
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen met het hoofdkantoor 020 5 430 430.