Dementie & Vergeetachtigheid


Odensehuis Amstelveen
 

Het Odensehuis is een plek waar iedereen terecht kan die te maken heeft met geheugenproblemen, de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Het van oorsprong Deens initiatief is zowel bedoeld voor vergeetachtigen als betrokkenen. Of het nu gaat om een kopje koffie en een praatje of een wat langere aanwezigheid, ieder die vragen heeft, steun zoekt of activiteiten wil doen, is van harte welkom!
 

In het Odensehuis maken de participanten de dienst uit en komen daarmee op voor zichzelf en voor elkaar. Samen wordt er gezocht naar antwoorden op vragen die mensen (met dementie), en hun naasten /mantelzorgers, bezighouden. Daarnaast organiseren wij zinvolle en leuke activiteiten, zoals het maken van een buurtwandeling, picknicken, barbecueën, schilderen, jeu de boules, tuinschaken fotograferen en musiceren. Er is geen diagnose of indicatie nodig om van het Odensehuis gebruik te maken. 
 

"In het Odensehuis word ik geaccepteerd om wie ik ben, niet om wat ik heb"

Help mee!

De initiatieven in het Odensehuis worden ondersteund door een professionele kracht, maar de hulp en inzet van vrijwilligers die iets voor hun medemens willen betekenen is hard nodig. Voor deze vrijwilligers is het Odensehuis Amstelveen een leuke en prettige plek om talenten in te zetten. Kijk bij vrijwilligers om informatie aan te vragen of om je aan te melden!

Ontmoetingsgroepen

 

Heeft u last van vergeetachtigheid en wilt u in contact komen met lotgenoten?
Lijkt het u prettig om activiteiten te ondernemen die gericht zijn op het prikkelen van het brein en lichaam om zo uw functioneren te verbeteren?
Vita Amstelland biedt in Amstelveen en Uithoorn een ondersteuningsprogramma aan voor thuiswonende vergeetachtigen èn hun mantelzorgers.


In de gemeenten Amstelveen en Uithoorn organiseert Vita ontmoetingsgroepen voor vergeetachtigen. De ontmoetingsgroep biedt een activeringsprogramma afgestemd op wat een ieder graag wil en kan. Mensen met geheugenklachten zijn 3 dagen per week  van harte  welkom bij de ontmoetingsgroep. U wordt begeleid door een vaste activiteitenbegeleider, ondersteund door vrijwilligers. 
Het  dagprogramma bestaat uit verschillende activiteiten zoals geheugen- taal of muziekactiviteiten en creatieve miniworkshops. Ook organiseren wij kleine en grote uitstapjes. Op deze manier proberen wij stil te staan bij de belevingswereld van de deelnemer en deze te vergroten.

 

"Het programma biedt ondersteuning voor vergeetachtigen èn hun mantelzorgers"

Deelname

Voor deelname aan de ontmoetingsgroep is het nodig om bij de gemeente een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikking of bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een WLZ (Wet Langdurige Zorg) indicatie aan te vragen. Ook een PGB (Persoons Gebonden Budget) is mogelijk. U kunt dit aanvragen via uw eigen huisarts of het sociale loket van uw gemeente.

 

Gespreksgroepen voor mantelzorgers

Vita Amstelland organiseert ook gespreksgroepen voor mantelzorgers, waar lotgenoten ervaringen uit kunnen wisselen. Zo worden de mantelzorgers door respijtzorg ontlast en ondersteunen zij elkaar.

 

Contact

Meer informatie? Neem contact op met de coördinator van de ontmoetingsgroepen.

020 - 4 534 887 m.kompeer@vita-amstelland.nl